Tips & Trix

Flexibla Kontoret är ett administrationsverktyg som hjälper dig att hålla ordning och reda på dina jobb.

Administrera egen prislista
Ibland använder du säkert material som inte finns med i din ordinarie prislista. Följ dessa steg för att kunna skapa egna artiklar med egna artikelnummer som du sedan kan använda dig av i dina ärenden.

Jag behöver göra en schablon rot
Vid installation av t.ex. värmepumpar kan du använda dig av funktionen Schablon-ROT. Följ denna guide så visar vi dig hur.

Jag har fått avslag på ROT från SKV
Om du ansökt om rotersättning från skatteverket men fått avslag på en del eller hela beloppet, följ denna guide för att skapa en ny faktura till din kund.

Lägga till ROT på ett fakturaunderlag
Om du har skapat ett fakturaunderlag och kunden i efterhand ber om ROT, följ dessa anvisningar. Börja med att säkerställa/lägga in rotuppgifterna på kundkortet.

Lägg in dina företagsuppgifter
Följ guiden bredvid om du vill lägga in dina företagsuppgifter i Flexibla Kontoret.

Lägga till och redigera medarbetare
I Flexibla Kontoret kan du själv administrera din användare och medarbetare. I denna film går vi igenom hur du lägger till/redigerar medarbetare samt behörigheter och lösenord.

Jag behöver kreditera en faktura
Ibland blir det fel. Har du hunnit skapa en faktura och upptäcker ett fel eller uppmärksammar kunden att någonting skall ändras på fakturan behöver du göra en kreditering. Följ anvisningarna för att genomföra detta.

Skapa ett nytt fakturaunderlag
Vill du skapa ett nytt fakturaunderlag eller göra förändringar i fakturaunderlaget? Följ guiden bredvid.

Redigera arbetsplatser
En kund kan ha flera arbetsplatser. Det kan vara t.ex. en sommarstuga. Följ dessa anvisningar för att se hur du skapar nya arbetsplatser till samma kund.

Redigera kundregister
För att kunna skapa ett ärende måste du först skapa en kund. Följ dessa anvisningar för att skapa en kund. Vi går även igenom hur du skapar kundunika priser, lägger in kundspecifika rabatter och rotuppgifter.

Redigera nummerserie och fakturering
Det är viktigt att ha koll på sina nummerserier. Du kan ändra detta för kunder, fakturor, offerter och ärenden. I denna guide visar vi hur samt även vilka alternativ det finns för din fakturering samt bokföring.

Skapa arbetsartiklar och resurser
Arbeten/resurser är ditt register över arbetsartiklar som du bl.a fakturerar kunden. För att lägga till nya eller redigera befintliga , följ dessa anvisningar.

Skapa prisformler
För att underlätta prissättningen på materialet rekommenderar vi att du skapar egna prisformler. Följ denna guide så visar vi dig hur.