FAQ

Vanligt förekommande frågor från kunder gällande samarbetet mellan Flexibla Kontoret och Softone.

Vad blir bättre med nya versionen? 

Vi kommer inom kort att ha glädjen att erbjuda funktioner som tidigare önskats av våra kunder som:  bättre prestanda och snabbare system, mobilapp, delfakturering, checklistor och lagerhantering. I korthet – ett mycket mer användarvänligt och funktionsrikt system.  

Hur kommer det här samarbetet att påverka mig som befintlig kund?  

Inledningsvis kommer du som kund inte att märka av samarbetet men på sikt kommer du att uppleva en produkt som tillhandahåller funktioner som du önskat. Den enda märkbara skillnaden inledningsvis är din faktura som från maj 2024 kommer att skickas från Softone Group. Du kommer att bli kontaktad för mer information när det närmar sig din tur att uppgradera till ny plattform. I samband med det får du en utbildning av de nya funktionerna, möjlighet att ställa frågor och skapa kontakt med supportteamet. 

När kommer jag som befintlig kund att få den uppdaterade versionen av Flexibla Kontoret? 

Vi kommer rulla ut uppgraderingen i en kontrollerad takt, innan det är din tur kommer vi kontakta dig med mer information och boka in ett datum. 

Hur kommer detta samarbete att påverka priset? 

Prismodellen kommer att avgöras på uppsättning och antalet licenser i samband med uppdateringen till ny plattform. Tills vidare kvarstår priset på dagens modell som alltså kommer att uppdateras löpande. Din säljare går igenom allt detta innan uppgraderingen.  

Kommer det försvinna funktioner i nya versionen?  

Alla väsentliga funktioner som finns idag kommer finnas kvar i nya versionen, de kan däremot se lite annorlunda ut men du kommer att få en bra utbildning. 

Kommer jag få utbildning på nya Flexibla Kontoret?  

Ja, du blir kontaktad för utbildning innan vi uppdaterar dig till nya versionen. 

Måste jag uppdatera till nya versionen?  

Den nuvarande versionen av Flexibla Kontoret kommer så småningom att stängas ned till förmån för en mer användarvänlig version som också har flera önskade funktioner. Dagens version kommer att fungera tills alla kunder är inne på den nya plattformen vilket beräknas ta ungefär ett år.  

Hur kommer supporten att fungera med er nya partner? 

På samma sätt som i dag och befintlig supportpersonal finns kvar för att supportera nuvarande version. Du fortsätter nå oss på samma e-postadress och telefonnummer som i dag. 

Vad händer med min historik i samband med uppgraderingen?

Den nya versionen av Flexibla Kontoret kommer att ligga på en ny plattform vilket gör att det kan bli vissa utmaningar i att flytta över alla kunders historik. Vid utbildningen kan vi diskutera vilken historik som är viktig för dig, därefter flyttar vi över så mycket som är tekniskt möjligt.  

Kan jag gå tillbaka till den tidigare varianten av Flexibla Kontoret om jag inte är nöjd med nya versionen? 

Nej, nuvarande version av Flexibla Kontoret kommer att stängas ned efter att samtliga kunder är uppgraderade. 

Kan jag avsluta mitt befintliga abonnemang i samband med denna förändring?  

Du har givetvis alltid möjlighet avsluta ditt abonnemang, men med den nya varianten kommer du att uppleva en ännu bättre produkt så vi uppmanar dig att ta del av förändringarna när vi tar kontakt med dig – vi tror att du kommer att bli väldigt nöjd med den nya versionen av Flexibla Kontoret.