Statistik

En förutsättning för ditt företags framgång är att kunna följa upp din verksamhet. I Flexibla Kontoret kan du visualisera en hel del statistik. Till exempel, hur mycket fakturerar ni per månad eller hur mycket tid lägger ni på arbete mot privat- eller företagskunder? Eller andra specifika arbetsområden som interntid, utbildning, ledigheter och sjukdom. Kika på dina medarbetares debiteringsnivå totalt, eller per månad.

Exportera enkelt tidrapporter till Excel eller kika på dina bokföringsposter kopplade till en specifik faktura. Skriv ut eller exportera det du behöver till Excel eller som en textfil.

Alla våra tjänster

Kundregister, arbetsorder, inköpt material, tidrapportering och fakturering – allt hanteras på samma ställe i Flexibla Kontoret. Här registrerar du snabbt, smidigt och utan krånglig administration, du gör det på plats när du har allt i färskt minne, inga lappar behövs längre. Du loggar snabbt in på mobilen, plattan eller laptopen.

Se alla funktioner